Stichting Campus Jeugdzorg - WAPENVELD

Opname, crisis, observatie en verblijfsgroep groep OCEAAN:

In een gestructureerd, overzichtelijk klimaat, gericht op de persoon van de jongere, komt deze tot rust, van waaruit tot een verder (verblijfs) plan kan worden besloten. Er wordt een advies op maat gemaakt voor de jongere waarin zijn/haar mogelijkheden ten volle worden benut, waar ook de ouders c.q. opvoeders in worden betrokken. Naast crisis- en overbruggingsopvang, wordt bij Stichting Campus Jeugdzorg samen met de jongere gekeken naar passend werk en / of school. Het Sprengen College bevindt zich op het terrein van Stichting Campus Jeugdzorg en biedt: ROC. NIVEAU 1, VAKRICHTINGEN 1, AUTOTECHNIEK, METAAL, HOUT EN GROENVOORZIENING. Indien scholing niet mogelijk is, wordt samen met de jongere gezocht naar een passende dagbesteding. Dit is allemaal mogelijk op het terrein van het Stichting Campus Jeugdzorg.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk en warm, vriendelijk maar duidelijk.
 • Wennen, oefenen met regels van de groep.
 • Ervaringen opdoen en leren van hetgeen je mee maakt, veel activiteiten.
 • Vaste bed-, etens- en werktijden (voorspelbaar en duidelijk dagprogramma).
 • Plannen maken voor de toekomst en toetsen op haalbaarheid.
 
Voorbereidend kamer trainingsgroep ZEE,

Op Zee wordt er bekeken wat de jongere nodig heeft en is er een programma voor kamertraining. Wanneer de jongere besluit dat hij bij Stichting Campus Jeugdzorg verder wil toegroeien naar zelfstandig wonen, kan hij dit op een aparte afdeling doen. Ook hier wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van de jongere. Hij/zij wordt samen met anderen getraind in vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven, zoals koken, budgettering, goede dagbesteding en zelfredzaamheid e.d. Vanuit groep Zee wordt de jongere gefaseerd begeleid naar een goede plek in de maatschappij.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk, warm en mede zorgen voor een goed leefklimaat.
 • Zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen in het omgaan met de groepsregels.
 • Weten dat je samen met de groepsleiding. en andere jongeren verantwoordelijkheid draagt.
 • Je aandeel leveren in het onderhouden van de groep en je eigen leefruimte.
 • Voorbereiden op zelfstandig wonen door het verder ontwikkelen van verschillende vaardigheden.

 

Zorggroep MEER,

Op zorggroep Meer wonen jongeren die extra ondersteuning nodig hebben in de dagelijkse leefsituatie. Meer individuele aandacht, meer zorg en hulp in een gestructureerde omgeving. Jongeren blijven voor langere tijd, hebben voorspelbaarheid nodig en een klimaat waarin rust en aandacht centraal staan.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk, warm, rust en overzicht.
 • Dieren in de tuin om mee te knuffelen en te verzorgen.
 • Weinig hectiek en prikkels.
 • Specifieke aandacht voor het individu, minder groepsdynamiek.

 

Stichting Campus Jeugdzorg - HUNENOORD:

Op locatie Hunenoord in Emmen is de mogelijkheid tot begeleid kamer wonen voor 4 jongeren. Zelfstandig wonen met begeleiding. In een wijk in Emmen is een woonhuis van Stichting Campus Jeugdzorg waar 4 jongeren wonen met intensieve begeleiding. De begeleiding is erop gericht om de jongere zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. De jongere heeft een dagbesteding en probeert zijn leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Ondersteuning wordt gegeven op individuele basis, samenwonen is een kernbegrip. Iedere jongere heeft een eigen kamer met gedeeld gebruik van sanitaire voorzieningen.

Kernbegrippen:

 • Prettige woonplek met verantwoordelijkheid voor elkaar
 • Samen verantwoordelijk met coaching van groepsleiding.
 • Leren van succes en fouten en zelf verantwoordelijk voor de positieve of negatieve consequenties.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Siddeburen:

In het Groningse dorp Siddeburen heeft Stichting Campus Jeugdzorg een gezinshuis met professionele begeleiding. Hier wonen 4 jongeren in een rustige omgeving met zeer intensieve 24 uur begeleiding.

Kernbegrippen:

 • Gezinsbegeleiding
 • Verzorging op maat en dichtbij
 • Structuur en regelmaat
 • Overzichtelijk en rust.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Woonbegeleiding individueel:

In onder andere Emmen en door geheel Nederland heeft Stichting Campus Jeugdzorg kleine wooneenheden gerealiseerd waar jongeren individuele en intensieve begeleiding krijgen. Deze begeleiding kan bestaan uit hulp in de huishouding, financiële begeleiding, opvoedondersteuning, ondersteuning bij het zoeken naar dagbesteding of werk.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Ambulant/nazorg/terugkeergarantie:

Jongeren hebben na het verblijf in een 24-uurs setting, soms nog nazorg nodig. Het kan zijn dat zij direct een hulpvraag hebben. Ook komt het voor dat er pas na enige tijd dat er gedacht wordt ‘ ik red het nog niet’. Vanuit de ambulante begeleiding kunnen we samen kijken welke hulp nog gewenst is, in sommige gevallen is opname weer geïndiceerd. Stichting Campus Jeugdzorg pakt de draad op daar waar het gewenst is. Samen gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er gewenst zijn om de ontstane hulpvraag op te lossen of vorm te geven. Hiervoor zetten we onze ambulant werkers in, maar werken we ook samen met andere hulpverleningsinstellingen.

 

 

In samenwerking

Copyright Campus Jeugdzorg Alle rechten voorbehouden.

realisatie door Webfra BV