Stichting Campus Jeugdzorg wil zich inzetten voor jongeren. Niet door uitsluiting, maar om door te gaan waar soms door anderen afgehaakt wordt. Wij willen mee gaan met de ontwikkeling van jongeren. Niet alleen begeleiden als de jongeren bij ons wonen, maar ook begeleiden op hun levenspad. Het komt voor dat jongeren ervoor kiezen om hun eigen weg te gaan, indien gewenst kunnen wij daarbij begeleiden. En als het misgaat?? Dan pakken wij de draad weer op en gaan aan de slag. Jongeren kunnen dus bij ons in traject, hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden: crisis, overbrugging, kleinschalig wonen in de wijk, kleinschalig wonen op het platteland, thuisbegeleiding, kamer begeleiding, gezinsbegeleiding.

Zo hebben wij de opdracht gekregen om een ex jongere van ons te begeleiden omdat ze een kindje had gekregen met haar vriend. een prachtig ventje die lieve ouders heeft. Zij worden  extern en ambulant door ons begeleid op financieel, administratief gebied, evenals hulp bij schoonmaak, zoeken naar werk enz.

Stichting Campus Jeugdzorg wil zich inzetten voor jongeren. Niet door uitsluiting, maar om door te gaan daar waar soms door anderen afgehaakt wordt. Wij willen mee gaan met de ontwikkeling van jongeren. Niet alleen begeleiden als de jongeren bij ons wonen, maar ook begeleiden op hun levenspad. Het komt voor dat jongeren ervoor kiezen om hun eigen weg te gaan, we begeleiden daar bij indien gewenst. En als het misgaat?? Dan pakken wij de draad weer op en gaan weer aan de slag. Jongeren kunnen dus bij ons in traject, hiervoor bieden wij de volgende mogelijkheden: Crisis, overbrugging, kleinschalig wonen in de wijk, kleinschalig wonen op het platteland, thuisbegeleiding, kamer begeleiding, gezinsbegeleiding. Zo hebben wij de opdracht gekregen om een ex jongere van ons te begeleiden omdat ze een kindje had gekregen met haar vriend. een prachtig ventje die lieve ouders heeft en deze worden extern en ambulant door ons begeleid. Financieel, administratief, schoonmaak, werk, enz.

Stichting Campus Jeugdzorg gaat door zolang de hulpvrager wil.

 

Kwaliteit

Wat is kwaliteit, wie bepaald dat? Voor Stichting Campus Jeugdzorg zijn dit de jongeren en hun ouders/wettelijk vertegenwoordigers. Zij zijn onze klanten en moeten het nut ervaren van hun verblijf of plaatsing. Naast dit wil Stichting Campus Jeugdzorg ook voldoen aan alle kwaliteitsnormen die de maatschappij aan een goede hulpverleningsinstelling stelt.

  • Stichting Campus Jeugdzorg heeft een AWBZ erkenning voor intramurale zorg, verpleging, dagbesteding en begeleiding. hiermee voldoet Campusjeugdzorg aan de eisen die de inspectie van de gezondheidszorg stelt.
  • Stichting Campus Jeugdzorg is onderaannemer voor verschillende instellingen in Nederland.
  • Stichting Campus Jeugdzorg is een door Calibris erkend leerbedrijf voor studenten van het MBO en HBO voor de jeugdhulpverlening.

 

Onze visie

Missie

Stichting Campus Jeugdzorg is een instelling voor jongeren en jongvolwassenen (12-30 jaar) met LVG problematiek al dan niet in combinatie met gedragsproblemen en/of (milde) psychiatrische problemen. Onze jongeren hebben het recht deel te nemen aan onze maatschappij. Daarom vinden wij dat er alles aan gedaan moet worden om deze jongeren zo goed mogelijk in onze maatschappij te integreren. Voor die jongeren die thuis of op een andere plek onvoldoende ondersteunt kunnen worden in hun weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven, bieden wij een plek waar ze kunnen wonen, leren en werken. Dit alles zoveel mogelijk in contact met de maatschappij.

Visie

Stichting Campus Jeugdzorg biedt zorg op maat op de gebieden: Wonen – Leren – Werken. Dit betekent dat de mate van zorg afhankelijk is van de zorgbehoefte van onze jongeren en hun ouders en/of andere belangrijke andere personen in het leven van de jongeren. In samenspraak stemmen wij de zorgvraag en het zorgaanbod op elkaar af. Hiervoor werken wij o.a. intensief samen met collega instellingen, externe zorgaanbieders en verschillende werkvoorzieningen.

In onze aanpak vinden wij het belangrijk om jongeren een plek te bieden waarbinnen zij alle mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen. Een werkacademie, onderwijs en een ruim aanbod aan activiteiten zijn hiervoor belangrijke elementen. Verder is onze aanpak en het verblijf van de jongeren gebaseerd op wetenschappelijke inzichten.

We investeren in de professionaliteit van ons personeel door intervisietrajecten en deskundigheidsbevordering. Wij streven naar een gezonde bedrijfsvoering en onze zorg voldoet aan de geldende kwaliteitseisen (AWBZ).

Kernwaarden

Zorg, verantwoordelijkheid en Respect zijn de kernwaarden die binnen onze instelling en binnen het werk met onze jongeren centraal staan.

Zorg: Zorg is “oog en oor” hebben voor de behoeften van de ander. De ander is bij ons in eerste instantie de jongere zelf.

Verantwoordelijkheid: Verantwoordelijkheid betekent voor ons, staan voor en aanspreekbaar zijn op je handelen en de consequenties die uit het handelen voortvloeien. Dit geldt voor onze medewerkers en daar waar mogelijk ook voor onze jongeren. Hierbij dienen we passend rekening te houden met de mate waarin zijn verantwoordelijk gehouden kunnen worden.

Respect: Respect betekent binnen Stichting Campus Jeugdzorg dat we ons zelf maar zeker ook de ander in zijn of haar waarde laten. “Iedereen mag zijn, wie hij of zij is”

Kernkwaliteiten

Samen: Wij werken samen met de jongeren en hun ouders. Wij verbinden ons met collega- instellingen, plaatsende instanties, externe zorgaanbieders en externe werkvoorzieningen.

Passie: Wij zijn gedreven in ons werk en hebben hart voor onze jongeren.

Geborgenheid: Wij bieden een warme, veilige plek waarbinnen de jongere mag leren en kan oefenen met nieuw aan te leren vaardigheden.

Cultuur

De cultuur van onze instelling wordt grotendeels bepaald door onze kernwaarden, zorg, verantwoordelijkheid en respect. Daarnaast zijn transparantie en feedback eveneens twee belangrijke pijlers waarop de (bedrijfs)cultuur van Stichting Campus Jeugdzorg rust. Transparant in de zin dat het voor onze jongeren en hun ouders maar ook voor andere externen duidelijk is wat we doen en waar wij voor staan als instelling. Vervolgens zijn we op ons doen aanspreekbaar. Stichting Campus Jeugdzorg wil graag een 'lerende' organisatie zijn en staat open voor feedback. M.a.w. Wij realiseren ons dat ons werk altijd beter kan en laten ons hierop aanspreken. We staan ten alle tijde open voor verbetering en verdere professionalisering. Dat geldt voor alle werknemers van Stichting Campus Jeugdzorg.

In samenwerking

Copyright Campus Jeugdzorg Alle rechten voorbehouden.

realisatie door Webfra BV