Ondersteuning bij een licht verstandelijke beperking

Heeft u of uw kind een licht verstandelijke beperking (LVB)? Stichting Campus Jeugdzorg helpt jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking (LVB). Onze zorgverlening kenmerkt zich door de volgende punten:

 • Zorg op maat
 • Intensieve begeleiding
 • Ondersteuning door heel Nederland
 • Hoge mate van zelfstandigheid van de jongeren

Wij vinden het belangrijk dat jongeren en jongvolwassenen met LVB zo goed mogelijk in de maatschappij integreren. Wij bieden deze jongeren een plek waar ze ondersteund worden op weg naar een zo zelfstandig mogelijk leven. Stichting Campus Jeugdzorg is een AWBZ erkende jeugdhulpverlening instelling. Wij voldoen aan alle kwaliteitsnormen en waarborgen hierdoor de kwaliteit van onze hulpverlening aan de jongeren en jongvolwassenen.

 

Wat is een licht verstandelijke beperking (LVB)?

Iemand met LVB denkt minder snel dan iemand die normaal begaafd is. Vaak kunnen deze jongeren en jongvolwassenen zich niet goed aanpassen aan hun omgeving, dit uit zich vaak in moeilijkheden op het gebied van communicatie, sociale vaardigheden, gezondheid en relaties met mensen om hun heen.

Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben een laag intellectueel niveau (IQ van 50-69). Ook als iemand een hoger IQ heeft (70-85) maar toch beperkte sociale mogelijkheden heeft kan er sprake zijn van LVB. Jongeren en jongvolwassenen met een licht verstandelijke beperking hebben een achterstand in hun sociaal emotionele ontwikkeling in vergelijking met leeftijdsgenoten. Een LVB hoeft niet altijd een probleem te zijn, vaak wordt een LVB een probleem als er teveel wordt gevraagd van deze jongeren en langdurige overvraging. Dit kunnen o.a. problemen in het gezin, op school, criminaliteit of verslavingen zijn.

 

Hulpverlening door Stichting Campus Jeugdzorg

Stichting Campus Jeugdzorg heeft meerdere woonvormen en locaties waar jongeren met een licht verstandelijke beperking kunnen wonen. De jongeren hebben een eigen kamer maar kunnen rekenen op volledige ondersteuning (dag en nacht). Onze hulpverlening gaat door zolang de hulpbehoevende dit wilt.

 

Contact met Stichting Campus Jeugdzorg

Wilt u meer informatie over een licht verstandelijke beperking (LVB) of over onze hulpverlening? Bel dan naar 088-1169393 of neem contact op via het contactformulier.

Door verschillende omstandigheden in jouw leefomgeving is het beter om ergens anders te gaan wonen maar je hebt hier nog wel hulp bij nodig. Stichting Campus Jeugdzorg biedt jongeren en jongvolwassenen begeleid en beschermd wonen aan. Wij zijn een jeugdhulpverleningsinstelling die jongeren helpt bij hun ontwikkeling en levenspad:

 • Begeleid wonen door heel Nederland
 • Vast aanspreekpunt
 • Zorg op maat
 • Individuele & intensieve begeleiding
 • Ook Kamertraining

 

Begeleid wonen

 

Wat houdt het in en voor wie is het?

Begeleid wonen staat voor zelfstandig wonen met hulp of begeleiding van een zorginstelling. Dit is voor jongeren en jongvolwassenen van 12 tot 30 jaar oud die redelijk zelfstandig kunnen wonen, maar die vanwege ziekte, een beperking of andere soorten problemen hulp nodig hebben in het dagelijkse leven. Wij helpen jongeren onder andere met persoonlijke verzorging, koken, schoonmaken van je huis en hulp bij het zoeken naar baan.

 

Woonvormen

Om een voorbeeld te geven, Stichting Campus Jeugdzorg heeft in Emmen de locatie Hunenoord waar 4 jongeren begeleid wonen. Zij krijgen intensieve begeleiding maar de begeleiding is erop gericht om de jongeren zoveel mogelijk zelfstandig te laten leven. Samenwonen is echter wel het kernbegrip. Iedere jongere heeft wel zijn eigen kamer met eigen voorzieningen.

Door heel Nederland heeft Stichting Campus Jeugdzorg kleine wooneenheden gerealiseerd waar jongeren en jongvolwassenen begeleiding krijgen. Hierbij zijn de kernbegrippen:

 

 • Prettige woonplek met verantwoordelijkheid voor elkaar
 • Coaching van groepsleiding, individueel en intensief
 • Leren van succes en fouten en zelf verantwoordelijk voor de positieve of negatieve consequenties.

 

Beschermd en beschut wonen

 

Wat houdt het in en voor wie?

Naast begeleid wonen biedt Stichting Campus Jeugdzorg ook beschermd wonen aan. Beschermd wonen is wonen in een beschutte omgeving waar altijd hulp aanwezig is. Dit is ook het grote verschil met begeleid wonen, daar is niet 24/7 hulp aanwezig maar op de momenten dat het nodig is of als de jongere erom vraagt.

Beschermd en beschut wonen is bedoeld voor jongeren die een hoge mate van hulpverlening nodig hebben. Zij hebben hulp nodig op onvoorspelbare momenten en dus is het van belang dat er altijd een begeleider aanwezig is. Toch proberen wij ook deze jongeren zoveel mogelijk zelfstandigheid te geven.

 

Woonvormen

Stichting Campus Jeugdzorg heeft in heel Nederland woningen gerealiseerd waar jongeren en jongvolwassenen terecht kunnen voor beschermd wonen en waar zij op elk moment van de dag hulp kunnen krijgen. Onze kernbegrippen zijn;

 • Prettige leefomgeving met elk moment van de dag hulp
 • Begeleiding van een groepsleider

Overige hulpverlening & woonvormen

Stichting Campus Jeugdzorg probeert jongeren en jongvolwassenen zo goed mogelijk te helpen, hierdoor bieden wij naast beschermd en begeleid wonen ook andere vormen van hulpverlening aan. Kijk hiervoor op onze pagina over crisisopvang en kijk voor op de pagina woonvormen een overzicht van al onze woonvormen.

 

Contact met Stichting Campus Jeugdzorg

Wilt u meer weten over begeleid of beschermd wonen of wilt meer informatie over onze hulpverlening? Neem dan contact met ons op door te bellen naar 088-1169393 of via het contactformulier.

 

Wat voor crisisopvang levert Stichting Campus Jeugdzorg aan jongeren?

De crisisopvang van Stichting Campus Jeugdzorg is bedoeld voor jeugd en jongeren die tijdelijk (enkele weken tot enkele maanden) onderdak nodig hebben. Wij willen ervoor zorgen dat de jongeren die wij opvangen wonen in onze veilige en beschermde omgeving. Door professionele begeleiding en de kennis van onze medewerkers willen wij de jongeren weer naar een passende vervolgsituatie begeleiden. Tijdens de crisisopvang vinden wij het belangrijk dat de jongeren zich blijven ontwikkelen. Wij bieden dagbesteding, onderwijs en een ruim aanbod aan activiteiten. Jongeren die leerplichtig zijn kunnen binnen een week naar het Sprengen College.

 

'Ik kwam vanuit de crisis tot rust en ging met hulp van Stichting Campus Jeugdzorg werken aan mijn toekomst!'

 

Stichting Campus Jeugdzorg is in maart 2014 beoordeeld door de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Wij zijn positief beoordeeld door de Inspectie, onze organisatie voldoet aan alle vereisten waaraan een (AWBZ) zorginstelling moet voldoen.

 

Crisisopvang jeugd: Overbruggingsplekken

Bij Stichting Campus Jeugdzorg wordt overbruggingsopvang voor jongeren aangeboden. Jongeren die elders moeilijk plaatsbaar zijn, of een lange periode (soms enkele jaren)   opvang nodig hebben plaatsen wij graag op een van onze woongroepen. Bij overbruggingsopvang hebben wij het doel om jongeren te begeleiden naar een vaste woonplek in de maatschappij. Jongeren kunnen dan begeleid wonen binnen de zorg van Stichting Campus Jeugdzorg. 

 

Begeleid wonen

Stichting Campus Jeugdzorg biedt begeleid wonen voor jongeren die intensieve begeleiding nodig hebben. Wij bieden hulp bij het organiseren van de financiën. Het omgaan met geld. Dagbesteding of werk, en een woonplek voor een kleine groep van 4 jongeren in een woonhuis in Emmen.

 

Gastouders

In het Groningse Siddeburen, in een zeer rustige omgeving heeft Stichting Campus Jeugdzorg een gastgezin. Hier wonen twee jongeren in een gezinssituatie bij ouders die gediplomeerd zijn en de vaardigheden hebben om deze jongeren goed op te vangen voor lange tijd. Dit gezin wordt begeleid door een coach en de gedragswetenschapper van Stichting Campus Jeugdzorg. Deze jongeren krijgen zeer intensieve begeleiding.

  

Ambulante Hulpverlening

Stichting Campus Jeugdzorg krijgt regelmatig aanvragen voor ambulante hulpverlening. Jongeren die op zichzelf wonen, met of zonder vriend of soms met een zoon of dochter. Wij bieden opvoedondersteuning, hulp bij het organiseren van de financiën, hulp bij het schoonmaken en onderhouden van de leefomgeving enz.

 

Meer weten over crisisopvang voor jongeren?

Wij proberen er voor jongeren die dat nodig hebben te zijn, bent u op zoek naar crisisopvang, wilt u meer weten over onze zorgmogelijkheden of wilt u gewoon meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op, wij helpen en adviseren u graag over al onze mogelijkheden.

Stichting Campus Jeugdzorg streeft ernaar uw begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, of dat u andere punten van verbetering ziet. Wij willen dat graag van u weten, zodat wij maatregelen kunnen nemen om onze dienstverlening te verbeteren. Onder Stichting Campus Jeugdzorg vallen onder andere de 24 uur groepen in Wapenveld, Emmen, de gastgezinnen en ambulante hulpverlening. U kunt uw klacht op diverse manieren met of zonder ondersteuning van een vertrouwenspersoon van Stichting Campus Jeugdzorg indienen.

Er zijn twee routes, te weten:

1. Interne route binnen Stichting Campus Jeugdzorg eventueel tot en met de externe klachtencommissie of

2. Rechtstreeks naar de externe klachtencommissie, wij hebben voor u de mogelijke stappen op een rij gezet.

 

Stap 1:

De samenwerking met Stichting Campus Jeugdzorg loopt niet goed en u heeft een klacht, of klachten. Indien u niet tevreden bent met hoe u behandeld wordt, of met de beslissingen die worden genomen, dan kunt u daarover klagen.

De eerste stap is het bespreken van uw klacht met de hulpverlener. Het kan voor het bespreken van de klacht soms handig zijn uw klacht op te schrijven; u vergeet dan niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat.

Ook kan het handig zijn als u voor uzelf vast bedenkt wat een eventuele oplossing kan zijn. Komt u er samen met de hulpverlener niet uit dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de hulpverlener. Elke hulpverlener heeft een leidinggevende, iemand die eindverantwoordelijk is. Het kan handig zijn schriftelijk een gesprek aan te vragen. In uw brief kunt u alvast duidelijk maken om welke klachten het gaat. Soms kan het goed zijn te vermelden dat u oplossingen wilt zoeken. Vraag om een verslag van het gesprek, zodat de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek op papier staan. Zo kunnen geen misverstanden ontstaan.

Stap 2:

Het gesprek met de medewerker en zijn teamleider heeft geen oplossing opgeleverd. Uw klacht blijft bestaan.

Het kan zijn dat het gesprek met de medewerker en de teamleider geen oplossing van uw klacht heeft gebracht. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de externe Klachtencommissie van Stichting Campus Jeugdzorg.

Deze Klachtencommissie is onafhankelijk. U legt uw klacht schriftelijk aan de Klachtencommissie voor. Van de Klachtencommissie krijgt u na een paar dagen een ontvangst bevestiging. Krijgt u deze niet neem dan contact op met de Klachtencommissie. U belt daarvoor tijdens kantooruren naar Stichting Campus Jeugdzorg, u wordt op een afgesproken tijd teruggebeld door de klachtencommissie.

De Klachtencommissie oordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is. Dat wil zeggen, of de commissie de klacht kan en mag behandelen (is de klacht bijvoorbeeld op tijd ingediend). Indien de klacht niet ontvankelijk is, krijgt u schriftelijk bericht.

De behandeling bestaat meestal uit een zitting van de Klachtencommissie. Voor deze zitting worden u en de wederpartij uitgenodigd. De Klachtencommissie probeert op deze zitting zoveel mogelijk informatie van u en van de hulpverlener te krijgen door middel van hoor en wederhoor. U hebt het recht een vertrouwenspersoon mee te nemen, als u dat tijdig laat weten aan de Klachtencommissie. Dit kan ook een vertrouwenspersoon van Stichting Campus Jeugdzorg zijn.

De Klachtencommissie kan de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren. De Klachtencommissie laat 6 weken na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. In bepaalde gevallen kan de termijn verlengd worden.

Is uw klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard, dan moet de directeur laten weten hoe hij verder de klacht afhandelt.

Soms geeft de Klachtencommissie ook aanbevelingen. Ook over deze aanbevelingen moet de directeur melden wat hij hiermee gaat doen. De directeur moet binnen 4 weken na de beslissing van de Commissie reageren.

Er hangt een klachtenbus bij de hoofdingang van Stichting Campus Jeugdzorg.

 

Bereikbaarheid:

Vertrouwenspersoon:

Mevrouw W. Freij

Groteweg 1

8191 JS Wapenveld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klachtencommissie:

Voorzitter: De heer Staudt

Groteweg 1

8191 JS Wapenveld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De werkwijze van de vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal of klacht. Ze kunnen u informatie geven over de jeugdhulpverlening, uw rechtspositie en de klachtmogelijkheden. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon adviseren bij samenwerkingsproblemen en/of klachten. In een gesprek met de vertrouwenspersoon wordt helder gemaakt wat er aan de hand is en welke stappen er mogelijk zijn. De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de te nemen stappen. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de klachten of helpen bij het schrijven van een brief. Verder kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een oplossingsgericht gesprek of een officiële klachtenprocedure. U wordt gestimuleerd om eerst zelf een poging te doen het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon gaat uit van de kracht van de cliënt en neemt het probleem niet van u over, maar ondersteunt u daar waar u het zelf niet meer kan.

Klachtenregistratie

Alle klachten worden geregistreerd en worden maandelijks besproken in het managementteam. Op die manier gaan we na of alle klachten tijdig worden afgehandeld en kijken we over welke onderwerpen geklaagd wordt. We kunnen dan maatregelen nemen om de dienstverlening te verbeteren. Alle klachten worden opgenomen in de registratie van Stichting Campus Jeugdzorg.

Stichting Campus Jeugdzorg - WAPENVELD

Opname, crisis, observatie en verblijfsgroep groep OCEAAN:

In een gestructureerd, overzichtelijk klimaat, gericht op de persoon van de jongere, komt deze tot rust, van waaruit tot een verder (verblijfs) plan kan worden besloten. Er wordt een advies op maat gemaakt voor de jongere waarin zijn/haar mogelijkheden ten volle worden benut, waar ook de ouders c.q. opvoeders in worden betrokken. Naast crisis- en overbruggingsopvang, wordt bij Stichting Campus Jeugdzorg samen met de jongere gekeken naar passend werk en / of school. Het Sprengen College bevindt zich op het terrein van Stichting Campus Jeugdzorg en biedt: ROC. NIVEAU 1, VAKRICHTINGEN 1, AUTOTECHNIEK, METAAL, HOUT EN GROENVOORZIENING. Indien scholing niet mogelijk is, wordt samen met de jongere gezocht naar een passende dagbesteding. Dit is allemaal mogelijk op het terrein van het Stichting Campus Jeugdzorg.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk en warm, vriendelijk maar duidelijk.
 • Wennen, oefenen met regels van de groep.
 • Ervaringen opdoen en leren van hetgeen je mee maakt, veel activiteiten.
 • Vaste bed-, etens- en werktijden (voorspelbaar en duidelijk dagprogramma).
 • Plannen maken voor de toekomst en toetsen op haalbaarheid.
 
Voorbereidend kamer trainingsgroep ZEE,

Op Zee wordt er bekeken wat de jongere nodig heeft en is er een programma voor kamertraining. Wanneer de jongere besluit dat hij bij Stichting Campus Jeugdzorg verder wil toegroeien naar zelfstandig wonen, kan hij dit op een aparte afdeling doen. Ook hier wordt gekeken naar de (on)mogelijkheden van de jongere. Hij/zij wordt samen met anderen getraind in vaardigheden die nodig zijn om zelfstandig te kunnen leven, zoals koken, budgettering, goede dagbesteding en zelfredzaamheid e.d. Vanuit groep Zee wordt de jongere gefaseerd begeleid naar een goede plek in de maatschappij.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk, warm en mede zorgen voor een goed leefklimaat.
 • Zoveel mogelijk verantwoordelijkheid nemen in het omgaan met de groepsregels.
 • Weten dat je samen met de groepsleiding. en andere jongeren verantwoordelijkheid draagt.
 • Je aandeel leveren in het onderhouden van de groep en je eigen leefruimte.
 • Voorbereiden op zelfstandig wonen door het verder ontwikkelen van verschillende vaardigheden.

 

Zorggroep MEER,

Op zorggroep Meer wonen jongeren die extra ondersteuning nodig hebben in de dagelijkse leefsituatie. Meer individuele aandacht, meer zorg en hulp in een gestructureerde omgeving. Jongeren blijven voor langere tijd, hebben voorspelbaarheid nodig en een klimaat waarin rust en aandacht centraal staan.

Kernbegrippen:

 • Huiselijk, warm, rust en overzicht.
 • Dieren in de tuin om mee te knuffelen en te verzorgen.
 • Weinig hectiek en prikkels.
 • Specifieke aandacht voor het individu, minder groepsdynamiek.

 

Stichting Campus Jeugdzorg - HUNENOORD:

Op locatie Hunenoord in Emmen is de mogelijkheid tot begeleid kamer wonen voor 4 jongeren. Zelfstandig wonen met begeleiding. In een wijk in Emmen is een woonhuis van Stichting Campus Jeugdzorg waar 4 jongeren wonen met intensieve begeleiding. De begeleiding is erop gericht om de jongere zoveel mogelijk zelfstandig te laten wonen. De jongere heeft een dagbesteding en probeert zijn leven zo zelfstandig mogelijk in te richten. Ondersteuning wordt gegeven op individuele basis, samenwonen is een kernbegrip. Iedere jongere heeft een eigen kamer met gedeeld gebruik van sanitaire voorzieningen.

Kernbegrippen:

 • Prettige woonplek met verantwoordelijkheid voor elkaar
 • Samen verantwoordelijk met coaching van groepsleiding.
 • Leren van succes en fouten en zelf verantwoordelijk voor de positieve of negatieve consequenties.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Siddeburen:

In het Groningse dorp Siddeburen heeft Stichting Campus Jeugdzorg een gezinshuis met professionele begeleiding. Hier wonen 4 jongeren in een rustige omgeving met zeer intensieve 24 uur begeleiding.

Kernbegrippen:

 • Gezinsbegeleiding
 • Verzorging op maat en dichtbij
 • Structuur en regelmaat
 • Overzichtelijk en rust.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Woonbegeleiding individueel:

In onder andere Emmen en door geheel Nederland heeft Stichting Campus Jeugdzorg kleine wooneenheden gerealiseerd waar jongeren individuele en intensieve begeleiding krijgen. Deze begeleiding kan bestaan uit hulp in de huishouding, financiële begeleiding, opvoedondersteuning, ondersteuning bij het zoeken naar dagbesteding of werk.

 

Stichting Campus Jeugdzorg – Ambulant/nazorg/terugkeergarantie:

Jongeren hebben na het verblijf in een 24-uurs setting, soms nog nazorg nodig. Het kan zijn dat zij direct een hulpvraag hebben. Ook komt het voor dat er pas na enige tijd dat er gedacht wordt ‘ ik red het nog niet’. Vanuit de ambulante begeleiding kunnen we samen kijken welke hulp nog gewenst is, in sommige gevallen is opname weer geïndiceerd. Stichting Campus Jeugdzorg pakt de draad op daar waar het gewenst is. Samen gaan we onderzoeken welke mogelijkheden er gewenst zijn om de ontstane hulpvraag op te lossen of vorm te geven. Hiervoor zetten we onze ambulant werkers in, maar werken we ook samen met andere hulpverleningsinstellingen.

 

 

In samenwerking

Copyright Campus Jeugdzorg Alle rechten voorbehouden.

realisatie door Webfra BV