Stichting Campus Jeugdzorg streeft ernaar uw begeleiding zo goed mogelijk te laten verlopen. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de gang van zaken, of dat u andere punten van verbetering ziet. Wij willen dat graag van u weten, zodat wij maatregelen kunnen nemen om onze dienstverlening te verbeteren. Onder Stichting Campus Jeugdzorg vallen onder andere de 24 uur groepen in Wapenveld, Emmen, de gastgezinnen en ambulante hulpverlening. U kunt uw klacht op diverse manieren met of zonder ondersteuning van een vertrouwenspersoon van Stichting Campus Jeugdzorg indienen.

Er zijn twee routes, te weten:

1. Interne route binnen Stichting Campus Jeugdzorg eventueel tot en met de externe klachtencommissie of

2. Rechtstreeks naar de externe klachtencommissie, wij hebben voor u de mogelijke stappen op een rij gezet.

 

Stap 1:

De samenwerking met Stichting Campus Jeugdzorg loopt niet goed en u heeft een klacht, of klachten. Indien u niet tevreden bent met hoe u behandeld wordt, of met de beslissingen die worden genomen, dan kunt u daarover klagen.

De eerste stap is het bespreken van uw klacht met de hulpverlener. Het kan voor het bespreken van de klacht soms handig zijn uw klacht op te schrijven; u vergeet dan niets. De hulpverlener weet dan ook precies waar het om gaat.

Ook kan het handig zijn als u voor uzelf vast bedenkt wat een eventuele oplossing kan zijn. Komt u er samen met de hulpverlener niet uit dan kunt u een gesprek aanvragen met de leidinggevende van de hulpverlener. Elke hulpverlener heeft een leidinggevende, iemand die eindverantwoordelijk is. Het kan handig zijn schriftelijk een gesprek aan te vragen. In uw brief kunt u alvast duidelijk maken om welke klachten het gaat. Soms kan het goed zijn te vermelden dat u oplossingen wilt zoeken. Vraag om een verslag van het gesprek, zodat de afspraken die gemaakt zijn tijdens het gesprek op papier staan. Zo kunnen geen misverstanden ontstaan.

Stap 2:

Het gesprek met de medewerker en zijn teamleider heeft geen oplossing opgeleverd. Uw klacht blijft bestaan.

Het kan zijn dat het gesprek met de medewerker en de teamleider geen oplossing van uw klacht heeft gebracht. U kunt uw klacht dan voorleggen aan de externe Klachtencommissie van Stichting Campus Jeugdzorg.

Deze Klachtencommissie is onafhankelijk. U legt uw klacht schriftelijk aan de Klachtencommissie voor. Van de Klachtencommissie krijgt u na een paar dagen een ontvangst bevestiging. Krijgt u deze niet neem dan contact op met de Klachtencommissie. U belt daarvoor tijdens kantooruren naar Stichting Campus Jeugdzorg, u wordt op een afgesproken tijd teruggebeld door de klachtencommissie.

De Klachtencommissie oordeelt eerst of de klacht ontvankelijk is. Dat wil zeggen, of de commissie de klacht kan en mag behandelen (is de klacht bijvoorbeeld op tijd ingediend). Indien de klacht niet ontvankelijk is, krijgt u schriftelijk bericht.

De behandeling bestaat meestal uit een zitting van de Klachtencommissie. Voor deze zitting worden u en de wederpartij uitgenodigd. De Klachtencommissie probeert op deze zitting zoveel mogelijk informatie van u en van de hulpverlener te krijgen door middel van hoor en wederhoor. U hebt het recht een vertrouwenspersoon mee te nemen, als u dat tijdig laat weten aan de Klachtencommissie. Dit kan ook een vertrouwenspersoon van Stichting Campus Jeugdzorg zijn.

De Klachtencommissie kan de klacht gegrond, gedeeltelijk gegrond of ongegrond verklaren. De Klachtencommissie laat 6 weken na ontvangst van de klacht haar beslissing weten. In bepaalde gevallen kan de termijn verlengd worden.

Is uw klacht gegrond of gedeeltelijk gegrond verklaard, dan moet de directeur laten weten hoe hij verder de klacht afhandelt.

Soms geeft de Klachtencommissie ook aanbevelingen. Ook over deze aanbevelingen moet de directeur melden wat hij hiermee gaat doen. De directeur moet binnen 4 weken na de beslissing van de Commissie reageren.

Er hangt een klachtenbus bij de hoofdingang van Stichting Campus Jeugdzorg.

 

Bereikbaarheid:

Vertrouwenspersoon:

Mevrouw W. Freij

Groteweg 1

8191 JS Wapenveld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Klachtencommissie:

Voorzitter: De heer Staudt

Groteweg 1

8191 JS Wapenveld

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

De werkwijze van de vertrouwenspersoon:

De vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal of klacht. Ze kunnen u informatie geven over de jeugdhulpverlening, uw rechtspositie en de klachtmogelijkheden. Daarnaast kan de vertrouwenspersoon adviseren bij samenwerkingsproblemen en/of klachten. In een gesprek met de vertrouwenspersoon wordt helder gemaakt wat er aan de hand is en welke stappen er mogelijk zijn. De vertrouwenspersoon kan u ondersteunen bij de te nemen stappen. Bijvoorbeeld het in kaart brengen van de klachten of helpen bij het schrijven van een brief. Verder kan de vertrouwenspersoon u ondersteunen bij een oplossingsgericht gesprek of een officiële klachtenprocedure. U wordt gestimuleerd om eerst zelf een poging te doen het probleem op te lossen. De vertrouwenspersoon gaat uit van de kracht van de cliënt en neemt het probleem niet van u over, maar ondersteunt u daar waar u het zelf niet meer kan.

Klachtenregistratie

Alle klachten worden geregistreerd en worden maandelijks besproken in het managementteam. Op die manier gaan we na of alle klachten tijdig worden afgehandeld en kijken we over welke onderwerpen geklaagd wordt. We kunnen dan maatregelen nemen om de dienstverlening te verbeteren. Alle klachten worden opgenomen in de registratie van Stichting Campus Jeugdzorg.

In samenwerking

Copyright Campus Jeugdzorg Alle rechten voorbehouden.

realisatie door Webfra BV